Австриската фирма AUER е производител на сигнална опрема:

Визуелна сигнална опрема (модуларни светилки, предупредувачки, стробоскопски, LED...), аудиовизуелна (комбинирани светилки и сирени), аудио опрема (piezo сирени, труби, моторни сирени), Ex и водоотпорни телефони - зона II 2 G EEx em(ib) IIC T6 i II 2 D IP66, Ex сигнална опрема (Ex сигнални светилки и труби). Опремата е достапна во 7 бои: 1 - портокалова, 2 - црвена, 3 - бела, 4 - прозирна, 5 - плава, 6 - зелена, 7 - жолта. Куќиштата може да бидат црни, темно сиви, сиви или црвени.


Документација Големина Преземи
Преглед на програмата 2006 2.73 MB
Комплетен каталог 2007  21.97 MB

Производители