Ex сигнална опрема
8, 12, 24, 42, 48, 60, 110, 230 VAC
6, 12, 24, 42, 48, 60, 110, 220 VDC

dHH: Сирена 105 dB. II 2 G EEx de IIC T6. Зона 1 и зона 2. IP66. Синтетичко куќиште од полиестер и фиберглас.

dHW: Сигнално звоно 105 dB. II 2 G EEx de IIC T6. Зона 1 и зона 2. IP66. Синтетичко куќиште од полиестер и фиберглас.

dHS: Засилувач на гласот и други сигнали - до 119 dB. II 2 G EEx dem IIC T5. Зона 1 и зона 2. IP66. Антистатичко UV отпорно синтетичко куќиште.
dHE: Сирена за индикација и предупредување. Можни се 31 различни звуци. Јачина до 119 dB. II 2 G EEx dem IIC T5. Зона 1 и зона 2. IP66. 
AS3: Аудио сигнален уред со снага до 90 dB. II 2 G EEx em [ib] IIC T6. Универзална употреба во лабараториите, во индустријата или во зградите. 4 различни звуци. IP66.
dHF: Робусен визуелен сигнален уред за стробо/ксенон лампа од 5 или 15 J. Категорија II 2 G EEx de IIC T6. Зона 1 и зона 2. IP66. Лесен дизајн отпорен на корозија. За континуална употреба.
dSF: Визуелен сигнален уред со стробо/ксенон лампа од 5 или 15 J. Категорија II 2 G EEx de IIC T6. Зона 1 и зона 2. IP67. Фиберглас полиестер куќиште. Мониторинг на температурата - автоматско прилагодување на силата на стробото ако е потребно. Можна е челична решетка за заштита. За континуална употреба.
dHR: Робусна халогена светилка со троструко сочиво. Категорија II 2 G EEx de IIC T6. Фиберглас полиестер куќиште. За континуална употреба.
dHL: Робусна светилка со energy saving сијалица - 15W. За осветлување простории или пролази. Категорија II 2 G EEx de IIC T6. Зона 1 и зона 2. IP66. Фиберглас полиестер куќиште. Постојат сијалици во 5 бои.
VS1: Аудио-визуелен уред од категоријата II 2 G EEx em [ib] IIC T6. Силна стробо сијалица, 5 бои на оптичките стакла. IP66 за внатрешна и надворешна употреба. 3 типа на звукот и 8 звучни секвенци.
dHG: Силна сирена 105 dB за употреба во зона EEx de IIB T6. Алтернативно поврзување за Ex телефон. IP54.
dWG: Многу јако сигнално звонче со јачина до 105 dB за зона EEx de IIB T6. IP54. Можно е поврзување за Ex телефон.
dBZ: Многу издржлива стробо светилка 5 или 15 J за зона EEx de IIC T6. IP65. Прилагодена за употреба во тешки индустриски услови. 
dRZ: Робусна лампа со ротирачко огледало, прилагодена за употреба во тешки индустриски услови. Зона EEx de IIC T6. IP65. 

 

Документација Големина Преземи
Ex сигнална опрема 5.02 MB

Производители