Ex i водоотпорни телефони

dST: Телефон наменет за користење во Ex зона на опасност, зона II 2 G EEx em(ib) IIC T6 i II 2 D. Комфорен и робусен дизајн, отпорен на температурни промени, влажност, мосрка вода, прашина. Програмибилен, голем алфанумерички дисплеј. 21 тастер од челик што не рѓосува, наменет за користење со ракавици. Hаnds-free upotreba. Многу додатоци за користење во Ex зона на опасност. IP66 заштита, заштита од удари IK09.

 
AS1: Додатна сирена за Ex телефон, 90dB, IP66.
VS1: Аудио-визуелен додаток за Ex телефон, 90dB, IP66.
LS1: Засилувач на гласот за Ex телефон, 93 dB.
EP1: Додатна слушалка за Ex телефон (за уште едно лице) или за елиминирањен а бучавата од производството.
 

wsT: Исклучиво робусен тлефон за користење во најтешки услови: Отпорност на киселини, влага,... куќиште од фиберглас... Програмибилен, голем алфанумерички дисплеј. 21 тастер од челик што не рѓосува наменет за користење со ракавици. Hаnds-free употреба. IP66 заштита, заштита од удари IK09.


Документација Големина Преземи
Ex и водоотпорни телефони 1.84 MB

Производители