Сигнални кули (Warning Towers)
12VDC/AC, 24VDC/AC, 110VAC, 230VAC

 

modulSIGNAL 50: Сигнални кули со пречник од 50mm. Модуларен дизајн, подложен на вибрации, влажност, шок и температура. Комбинација од светлосни: постојани/трепкачки/стробо светилка и piezo аудио сирени. Подлоги со различна висина, максимално пет елементи.

modulSIGNAL 70: Сигнални кули со пречник од 70mm. Модуларен дизајн, подложен на вибрации, влажност, шок и температура. Комбинација од светлосни: постојани/трепкачки/стробо светилки и piezo аудио сирени. Подлоги со различна висина, максимално до 5 елементи.

Документација Големина Преземи
Warning Towers - сигнални кули 3.49 MB

Производители

 

 

 

 


modulCOMPACT30 LED, Fi30
modulCOMPACT70 LED, Fi70