Фирмата Hengstler ја основал Johannes Hengstler во далечната 1846 година!!! (Илјада осумстотини четириесет и шестата година) во местото Aldingen во Југозападна Германија. Фирмата во почетокот се занимавала со производство на пружини за часовници, а целиот регион бил познат по бројните иновации во областа на прецизната механика. Сега во Aldingenu центарот е фирмата Hengstler. Хенгстлеровите производи од секогаш се карактеризирале врвна технологија, прецизен дизајн, и висок стандард на квалитетот и лојалност. 

Програмата на производи опфаќа: 

- Бројачи: механички, електромеханички и електронски
- Енкодери: инкрементални и апсолутни
- Индустриски (температурни) регулатори и индикатори
- Релејни уреди
- Печатачи (вградени) и Катери

Документација Големина Преземи
Краток преглед на програмата 739 kB

Производители