АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕРИ
Акуро Енкодери


Апсолутни енкодери: сте се навикнале дека се премногу големи? Премногу скапи? ACURO не е ниту едно ниту друго. дури ни мултитурн ACURO верзија не е поголема од стандардниот инкрементален енкодер, а чини ПОМАЛКУ отколку што би очекувале.
А што е лојалност: Поради својот комплексен дизајн - сложеност често се сомнева во лојалноста на апсолутните енкодери. ACURO успешно го решава и ова: благодарејќи на извонредно високиот степен на интеграција на електрониката и користењето само на најдоверливата технологија добиена е сигурна работа за долгото време на експлоатацијата.

Особините на Acuro Industry серијата:
- Компактни димензии, само 50mm должина за singleturn или multiturn верзија
- LED диоди за дијагностика, статус пораки
- Стандарден SSI интерфејс, extended SSI мод, паралелен или BiSS интерфејс (РЕЗОЛУЦИЈА 12 bit MT + 22 bit ST!!!!)
- Sin/cos сигнали за контролни раскрсници
   
Особини на Fieldbus верзијата:
- Должина од 63mm за singleturn модел или 73mm за multiturn (бклучувајќи и bus интерфејс)
- Расположливи за скоро сите типови на bus-ови: Profibus DP, DeviceNet, CAN, CANopen i Interbus.
- Опционо со TICO индикатор
 
Специјални особини на ACURO апсолутните енкодери:
- Единствен интегриран сигурносен и мониторинг концепт
- Отпорност на електрмагнетни пречки
- Компактни димензии
- Екстремна singleturn резолуција: Повеќе од 4 милиони инкременти по обртај
- Стабилни/робусни сигнали на температури од -40 до 100 степени или од -15 до 120 степени

 

 

Документација Големина Преземи
ACURO апсолутни енкодери 429 KB
Енкодери - комплетен каталог 8.17 MB

Производители