Без разлика дали ќе се определите за електронски, електромеханички, механички или пневматски бројачи, Hengstler ќе има решение за Вас. Програмата е многу широка и опфаќа се: од минијатурни бројачи до софистицирани контролни бројачи, мултифункционални и мерни системи, индикатори, тахометри, бројачи на работни саати... 

Бројачите може да бидат: Тотализатори, пресет бројачи, PLC или процесни индикатори - со лимит на вредностите, временски бројачи, индикатори на позиција...

Хенгстлеровиот слоган: "YOU CAN COUNT ON US" доволно говори.

На долните слики претставени се само некои од моделите.

  
Документација Големина Преземи
Бројачи - комплетен каталог 7.15 MB

Производители