ИНКРЕМЕНТАЛНИ ЕНКОДЕРИ
Серии:
Со осовина: RI30, RI36, RI58, RI59, RI76, RX70TL (EX), 
Hollow shaft: RI36-H, RI58-H, RI58-D, RI76-TD, 
Економични типови: RI32, RI38, RI41, RI42


RI58: Стандарден индустриски енкодер. 
- Број на импусли: физички до 10.000. Комплементарни излези - до 40.000 импусли по обртај. Метално куќиште.
- IP64 или IP67. Ширина на осовината: 6 до 12 mm. Повеќе типови на фланши за прицврстување. Верзии со кабел од произволна должина или со конектор - аксијално или радијално.
- Температурна верзија: до 100 степени. Отпорност на шок и вибрации. RS422 или push-pull излез.
- погодни за: CNC машини, алатни машини, машини за паковање, мотори/драјвови, текстилни машини...
Документација Големина Преземи
RI58 data sheet 575 kB

   

RI59: Инкрементален енкодер од челик што не рѓосува: 
   
- Висок степен на заштита: IP67
- Употреба во прехрамбената индустрија или каде што е потребна заштита од дејството на морска вода.
- До 10.000 импулси по обртај
- RS422 или push-pull излез
- Квадратна фланша за прицврстување
- 5 VDC или 10...30 VDC
Документација Големина Преземи
RI59 data sheet 62 kB

   

RI76 TD: Hollow shaft Инкрементален енкодер: 
   
- За осовини до 42 mm максимално
- Извонредно кратко метално куќиште со пречник од само 76mm
- Лесна инсталација
- Работна температура до 100 степени
- Мотори, лифтови, печатачки машини
- RS422 или push-pull излез, 5 VDC или 10...30 VDC
Документација Големина Преземи
RI76 TD data sheet 105 kB

 

RI32: Инкрементален енкодер
   
- Економично решение за мали апликации
- Компактно куќише - само 30mm во пречник
- Многу мал отпор
- Пречници на осовината 5 и 6 mm, до 1500 импулси
- Push-pull излез, 5 VDC или 10...30 VDC
- За лабараториски апликации, тест уреди, мали печатачки машини, машини за лиење
Документација Големина Преземи
RI32 data sheet 45 kB

Документација Големина Преземи
Енкодери - комплетен каталог 8.17 MB

Производители