Hengstler:
- Индустриски и температурни регулатори, серија: 901, 911, 921
- Контролни вентили во отворена раскрсница, серија: 902, 912, 922
- Лимит контролери, серија: 904, 924
- Температурни контролери, серија: 905
- Температурни контролери во отворена раскрсница: 906, 916
- RaPID индустриски контролери, серија: 913, 923

- Дигитални индикатори, серија: 918

- Индустриски мини контролери и индикатори, серија: 932
- Setpoint профил контролери, серија: 964
 

West:

- Индустриски регулатори, серија: P6100, P8100, P4100

 
Предности:
- Сите контролери се DIN димензии; 48x24, 48x48, 48x96 i 96x96mm - атрактивен дизајн
- Лесни за работа/програмирање - Auto tuning функција
- Прецизни и доверливи
- Поволна цена
Документација Големина Преземи
Индустриски регулатори и дисплеи - комплетен каталог 2.21 MB

P6100 (48x48), P8100 (48x96) i P4100 (96x96): Универзални индустриски регулатори
  
- PID регулација
- Pre-tuning, self-tuning, manual-tuning или On-Off управување
- Auto/Manual селектибилно преку преден панел или надворешен дигитален сигнал
 
- До 3 излези: Управувачки, алармен, , напојување на трансмитерот или ретрансмисија на влезниот сигнал или сетпоинт
- Аларми: процес HIGH, процес LOW, промена на сетпоинтот...
- HMI: 4 тастери, двоен дисплеј 10mm и 8mm + 5 LED диоди за индикација
- Универзален влез: PT100, Термопарови J, K, C, R, S, T, B, L,N и други, аналогни струјни 0...20mA, 4...20mA, или напонски  0...50mV, 10...50mV, 0...5V, 1...5V, 0...10V, 2...10V. СКАЛАБИЛНИ.
- СОФТВЕРСКО прилагодување на типот на влезот. 
- 4 семплаво секунда, 14 битна резолуција.
- Прецизност околу 0,1% на влезниот опсег
- Детекција на прекинот на влезниот сензор
 
- Алармни излези
- SPDT релејни излези, 2A резистивно на 240V
- Повеќе од 500.000 операции
- Контролни SSR излези >10V DC, 500Ohm минимум
- Триак
- DC линеарен струен или напонски излез
- 24VDC за напојување на трансмитерот
- Сериска двожична RS485 комуникација: MODBUS или ASCII
Dokumentacija File Size Download
P6100 data sheet 271 kB
P8100 data sheet 271 kB
P4100 data sheet 295 kB

Производители