Индустриски Етернет
 

 

Зошто индустриски Ethernet:
- Ethernet е најраспостранетиот комуникациски систем денес - првенствено благодарејќи на "office ethernetu" кој стана стандард. 
- Дозволени се различни медиуми за пренос: бакарни проводници, но и фибер оптика и бежичен пренос
- Голема брзина на пренос на податоци: 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gigabit/s, 10 Gigabit/s во однос на стандардните fieldbus системи. Тендеција на постојано зголемување на брзината на протокот.
- Како е веќе застапен на office ниво овозможува лесно поврзување со најниското - сензор/актуатор ниво. Вертикална интеграција
- Ethernet е отворен протокол. Сите големи производители веќе имаат развиено свои протоколи: Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, FF HSE, Powerlink...
- Дојагностика преку Интернет/Интранет
 

Разлика помеѓу office Ethernet и Индустриски Ethernet

Office употреба: 
- Инсталација внатре во зградата, воглавно работни станици во топологија звезда.
- Воглавно се пренесуваат големи пакети, без посебни циклуси, работа во реално време не е потребен. 
- Вообичаен температурен опсег, малку прашина, влага или вибрација
 
Индустриска употреба:
- Инсталација во фабрички хали или на отворен простор, конектирање преку конектори се до IP67, редундантно каблирање - ринг структура 
- Се пренесуваат воглавно мали пакети, циклично, потребна работа во реално време
- Проширен температурен опсег, можна прашина, влага и вибрации
 
Индустрискиот Ethernet бара:
- Индустриско напојување 24VDC
- Монтирање на DIN шина (лесно и брзо)
- Робусно куќиште - индустриски дизајн
 
Индустриска спецификација: 
- Температура од -40 до +70 при влажност до 95%
- Шок и вибрации по PLC стандард IEC 1131-2, IEC 60068 
- Електро спецификација: EMI: EN 50022, EN 50082-2, FCC part15 (class B) IEC 1000-4-2, IEC 1000-4-6, IEC 1000-4-4, EN 61000
- Сертификати: CE, cUL60950, cUL 508 cUL 1604 Class1 Div (A,B,C,D) or FM 3611 Class 1
- Средно време помеѓу грешките - Mean Time Between Failure: CE, cUL60950, cUL 508 од 20 до 100 години, во споредба со office уредите - типично 3 до 5 години.

Погледнете некоја од апликациите од деснта страна.

Докуметација  Големина Преземи
Индустриски Ethernet - комплетен каталог

6.14 MB

Производители

 

 

 

 

 

Апликации:

 

Автоматизирана зграда

 

 

 Цемент и бетон

 

 

Преработка на вода

 

 

Транспорт во Цирих

 

 

Систем на тунели во Грчка

 

 

Аеродромот во Атина