Hirschmann е еден од водечките производители на конектори во светот. Изборот е извонредно голем. За подетални информации преземете го комплетниот каталогна конектори која се наоѓа на дното на страната.
 
  Арматурски конектори.
 
  Сензорски M12 конектори. Стандардни, светлечки и fixocon со вградени кабли.
  
  Сензорски М12 конектори. PG7 или PG9. Рамни или аголни. Светлечки или стандардни. Собирни 1 - 2.
 

  Стандардни М12, М8 сензорски. Receptables за вградување на кутии и ормани.

 

  Собирни М12 или М8. Со собирен кабел или конектор. Аудио конектори. Вградувачки.

 

Dokumentacija  File Size Download
Индустриски конектори - комплетен каталог

12.79 MB

Производители