Лoгистика

Бар код читачи, уреди за оптички пренос на податоци, vision системи - камери за препознавање на облици, ласерски скенери на простор, data atrix мкамери.

BPS системот е наменет за одредување на АПСОЛУТНАТА на некој подвижен предмет без оглед на патот по кој се движел. Заснован е на принципот на читање на бар код + мерење на внатрешните ширини на еден код. На овој начин постигната е резолуција од околу 1-2mm на максимално растојание од околу 8000 метри. Системот најчесто се користи во автоиндустријата за одредување на местото на кое се наоѓа секоја поединечна авто школка на висечкиот транспортер. Може да се користи и за одредување на положбата - управување со дигалка. Ова решение е единствено во светот.

Документација Големина Преземи
BPS 37 Bar Code Positioning System 810 KB

ODS 30: Ласерски мерач на далечина.

- Досег до 30 метри

- Резолуција 1mm

- Интегриран контролен панел

- Аналоген струен, напонски, прекинувачки излези или RS232

Документација Големина Преземи
ODS 30 - аналоген струен и напонски 288 KB
ODS 30 - RS232 + транзисторски 288 KB
ODS 30 - RS485 + транзисторски 288 KB

RS4: Roto Scan - Ласерски скенер на простор

Уредот скенира простор, емитувајќи пред себе ласерски зрак под агол од 0.36 степени. На основа на приемот на одбиениот зрак Roto Scan го одредува просторот пред себе. Намената му е одредување на волуменот на предметот - контурите, контрола на влез во просторија... Кога RS232 ќе се поврзе со компјутер се дефинира произволен облик на просторот кој Roto Scan го набљудува. Доколкѕ се најде било што во овој дефиниран простор се енерира излезен сигнал.

Документација Големина Преземи
RS4 ласерски скенер на простор 311 KB

BCL 40: СТАЦИОНАРЕН ИНДУСТРИСКИ бар код читач со интегриран декодер.

Карактеристики: 1200 скенови во секунда, досег до 700mm, прекинувачки влез за прекин на процесот на читење, автоматско препознавање а код и контрола на квалитет на кодот, софтверско сетирање на сите параметри, робусно метално куќиште со IP67 заштита, дијагностика, RS232 и 485 интерфејс.

Документација Големина Преземи
BCL 40 Bar Code Reader серија 40 1.74 KB

Производители

 

.