Групата SCHMERSAL покрај матичната фирма ги опфаќа и фирмите Elan и Steute.

Мото на фирмата е Safety in system: Protection for Man and Machine.

Под ова мото групата SCHMERSAL нуди најголем асортиман на сигурносни прекинувачки уреди и системи за заштита на луѓе и машини на светот.

Документација Големина Преземи
Преглед на програматa - брошура 3.09 MB

Некои од Schmersal- овите производи (комплетни податоци во ON-LINE каталогот):

 

     
SCHMERSAL ONLINE CATALOG   

 

Производители

 

 

 

 

USP 100
Систем за позиционирање лифтови. За висини до 135 метри.
А: Приемник
Б: Трансмитер
В: Дампер за неутрализација на пулс
Г: Заштита од нишање - вртење
Д: Сигнална жица
Ѓ: Сензор за корекција (само за висини преку 35 метри)
Е: Актуаторски магнет

 

.