Сензори

 Програмата за сензори опфаќа: индуктивни,  капацитативни, магнетоиндуктивни, ултразвучни,  фотосензори, сензори за контрола на протокот, нивоа,  притисок и температура.

Сите сензори се со врвен квалитет, изработени од најкавлитетен материјал и поединечно тестирани.

Бројните иновации кои Turck со текот на годините ги правеше ја позиционираа како фирма која поставува стандарди во оваа област. Најдобар пример за тоа е најновата генерација на UPROX сензорите: UPROX+.

Uprox+ индуктивните сензори не само што немаат феритно јадро - тие дури немаат ни класични намотки.

Благодарение на потполно новата конструкција добиени се исклучителни карактеристики: голем досег, неостеливост на електромагнетни пречки, зголемен температурен опсег, поголема честота на прекинувања. Нoрмално, и кај новата генерација на UPROX+ задржана е особината и главната предност на UPROX генерацијата, а тоа е ФАКТОР 1 за сите типови метали.

Повеќе за uprox+ сензорите на страницата: Индуктивни сензори или на веб сајтот на Turck.

Документација Големина Преземи
Changing the face - флаер за фирмата  2.45 MB
The full range: Factory Automation - флаер  3.41 MB
Complete solution for Process Automation - флаер  3.41 MB
Compact catalog 15.8 MB

 

Производители

 

 

.