Од своето основање Turck поставува трендови во разни обласи. Ќе ги споменеме само: UPROX индуктивните сензори, магнетоиндуктивните сензори - permaprox, безконтактните сензори нивоа - levelprox, excom, BL67 - влезно/излезен модул во IP67 опкружување, ...

Фирмата Turck, во половината на шеесеттите години ја основаа двајцата браќа: Hans i Werner Turck. Таа сега има околу 2000 вработени и сопствени фирми или претставници во околу 100 земји. Годишен промет на фирмата е преку 200 милиони евра.
Комплетната документација е достапна на веб сајтот на Turck на повеќе јазици.

 

Документација Големина Преземи
Changing the face - флаер за фирмата  2.45 MB
The full range: Factory Automation - флаер  3.41 MB
Complete solution for Process Automation - флаер  3.41 MB
Compact catalog 15.8 MB

 

Производители

 

 

 

 

.