Interface Technology

TURCK програмата за интерфејси опфаќа различни уреди за процесирање аналогни сигнали, изолација, конверзија, контрола. Сите типови на куќишта одговараат на индустриските стандарди. Сериите: Intercace Modul (IM), Multisafe (MS) или Multimodul (MK) во модуларното куќиште, Multicart на 19'' картици.

- Изолациони засилувачи: Специјално за [EEx ia] IIC tj II (1)GD зоната. Достапни се: едноканални, двоканални, четвороканални модели. Сите поседуваат галванска изолација на влезот, излезот и напојувањето, и мониторинг на краток спој или прекин.

Документација Големина Преземи
Data sheet IM1-121Ex0-R модел 60 KB
Data sheet IM1-22Ex0-R модел  61 KB
Data sheet MK13-11Ex0-R модел  57 KB
Data sheet MK13-22Ex0-R модел 59 KB

- Rotation speed монитори/метри: исто за [EEx ia] IIC tj I (1)GD зоната. Како влезе сигналот за NAMUR сензорот,
а излезот може да биде прекинувачки и/или аналоген струен/напонски.

Документација Големина Преземи
Data sheet M1-121Ex0-R модел 53 KB

- Аналогни дата трансмитери: Наменети за [EEx ia] IIC tj I (1)GD зоната. Постојат мнгоу варијанти.
конверзија на напон во струја и обратно, напон во напон или струја в струја.

Документација Големина Преземи
Data sheet MK31-..Ex0-LI...LU модел 48 KB

- Модули за контрола на вентил
- Intrinsicaly safe напојување
- каплери
- Напојувања
- Контрола на нивоа (резистивен принцип)

Документација Големина Преземи
Комплетен каталог на интерфејсот 6.30 MB
IM модули комплетна серија - flyer 481 KB

 

Производители

 

 

 

 

.