Серијата Jazz содржи:

 
PLC:
• 24k Ladder програма
• математички функции
• дигитални и аналогни влезови, , релејни/транзисторскиизлези
• брзи бројачки (HSC) влезови (do 5 kHz),
• комуникација: RS232/RS485, GSM/SMS, Modbus
• можност за далечински пристап

HMI:
• големина на дисплејот 2 x 16 знаци, 16 копчиња,
• до 60 дефинирани дисплеи,
• повеќејазична поддршка (повеќе од 15јазици)
• можност за прикажување на времето, датумот,
моментална сотојба и др.

 

Модели на Jazz серијата:

JZ10-11-R10    

24VDC, 6 дигитални влеза (pnp/npn, 2 High-speed Counters),  4 релејни излези

Документацијa Големина Преземи
JZ10-11-R10 2.27 MB

 

JZ10-11-T10    

24VDC, 6 дигитални влеза (pnp/npn, 2 High-speed Counters),  4 транзисторски излези

Документацијa Големина Преземи
JZ10-11-T10 2.27 MB

 

JZ10-11-R16    

24VDC, 6 дигитални влеза (pnp/npn, 2 High-speed Counters),  2 дигитални/аналогни (pnp/npn or 0-10V), 2 аналогни влеза (0-20mA, 4-20mA),  6 релејни излези

Документацијa Големина Преземи
JZ10-11-R16 2.27 MB

 

JZ10-11-T17  

24VDC, 6 дигитални влеза (pnp/npn, 2 High-speed Counters),   2 дигитални/аналогни (pnp/npn or 0-10V), 2 аналогни влеза (0-20mA, 4-20mA),   7 транзисторски излези

Документацијa Големина Преземи
JZ10-11-T17 2.27 MB

 

JZ10-11-R31  

16 дигитални влеза (2 влеза може да бидат како high speed counter, 5kHz, sa 16 bit резолуција), 2 дигитални/аналогни влеза (10 bit, 0-10V), 2 аналогни влеза  (10 bit, 0-20mA, 4-20mA), 11 релејни излези

Документацијa Големина Преземи
JZ10-11-R31 2.27 MB

 

JZ10-11-T40   

16 дигитални влеза (2 влеза може да бидат како high speed counter, 5kHz, sa 16 bit резолуција), 2 дигитални/аналогни влеза (10 bit, 0-10V), 2 аналогни влеза  (10 bit, 0-20mA, 4-20mA), 20 транзисторски излези

Документацијa Големина Преземи
JZ10-11-T40 2.27 MB

 


Производители