Подрачје на примена:
• Компресорски станици
• Контрола на притисок
• Сигурносни системи
• Транспортери
• Регулатори на греење и температура
• управување со топлински станици
• управување со климатизација, осветлување, врати иаларми во градежните објекти
• Пакување

 Карактеристики на серијата M90/M91 :  

PLC
• до 38 влеза/излези на основната единица (PNP или NPN влезови)
• до 96 додатни влеза/излези
• Влезови (high-speed) за енкодер, брзи/PWM излези
• сериски приклучок RS232/485
• 4 PID регулатори
• меѓусебна поврзаност преку CANbus

HMI
• Интегриран операциски панел
• Двореден LCD дисплеј, 2 x 16 знаци
• можност на уредување на дисплејот
• До 64 HMI варијабилни за дисплејот, промена на текстот, бројките, датумот, времето и вредности за тајмер
• Повеќежична поддршка

Модели од серијата M90/M91:

 
M90-19-B1A 10 дигитални влеза, 1 аналоген влез, 6 релејни излези,24 VDC
M90-T 8 дигитални влеза, 6 транзисторки излези, I/O влез за проширување,24VDC
M90-TA2-CAN 10 дигитални влеза, 2 аналогни влеза, 8 дигитални излези, 1 аналоген излез, поддржува CANbus, I/O влез за проширување, 24VDC
M91-2-R1 10 дигитални влеза, 1 аналоген влез, 6 релејни излези, 12/24VDC, I/O влез за проширување
M91-2-R2C 10 дигитални влеза, 2 аналогни влеза, 6 релејни излези, 12/24VDC, поддржува CANBus, I/O влез за проширување
M91-2-R6C 6 дигитални влеза, 6 аналогни влеза, 6 релејни излези, 24VDC, поддржува CANBus, I/O влез за проширување
M91-2-R34 20 дигитални влеза, 2 аналогни/дигитални влеза, 12 релејни излези, 24VDC, I/O влез за проширување
M91-2-T1 12 дигитални влеза, 12 транзисторски излези, 12/24VDC, I/O влез за проширување
M91-2-T38 22 дигитални влеза, 16 транзисторски излези, 24VDC, I/O влез за проширување
M91-2-T2C 10 дигитални влеза, 2 аналогни/дигитални влеза, 12 транзисторски излези, 12/24VDC, поддржува CANBus, I/O влез за проширување
M91-2-UN2 До 10 дигитални влеза, 2 Дигитални/Аналогни/Thermocouple/PT100 влеза, 12 транзисторски излези, 12/24VDC, I/O влез за проширување
M91-2-UA2 До 10 дигитални влеза, 2 дигитални/аналогни/Thermocouple влеза, 10 транзисторски излези, 2 аналогни излези, 24VDC, I/O влез за проширување
M91-2-RA22 24VDC, 12 дигитални влеза вклучувајќи 2 аналогни влеза и 2 влеза за мерење на температура,влезови за high speed counter/ shaft encoder, 8 релејни излези, 2 аналогни излези, RS232/RS485.

 


Производители