Серија Vision 120, Vision 230, Vision 260, Vision 280, Vision 290, Vision 570

 

OPLC серијаVISION 120

PLC

• дигитални, аналогни влезови за енкодер до 10 kHz,
PT100, термоелемент
• транзисторски (brzi PWM), релејни или аналогни излези
• можно проширување до 128 влезно/излезни единици
• 2 x RS232/485 сериски приклучоци
• комуникација: GSM/SMS, MODBUS, CANbus, модемска
• 12 независни самоприлагодувачки PID раскрсници

HMI

• графички дисплеј 128 x 64 пиксели
• до 255 можности за уредување на дисплејот
• 24 варијабли по дисплеј; 150 пораки/слики може
да биде придружено на секоја варијабла
• tekstualne poruke do 8 redova x 22 znaka

 

 

OPLC серија VISION 230, VISION 260, VISION 280, VISION 290, VISION 570

PLC

• дигитални, аналогни и влезови за енкодер (High speed counter) до 10 kHz, PT100, термоелемент
• транзисторски (брз PWM), релејни или аналогни излези
• можно проширување до 128 влезно/излезни единици
• 2 x RS232
• опција RS232/485/Ethernet
• можна комуникација: Ethernet, GPRS, CDMA/SMA, GSM/SMS, MODBUS, CANbus, модемска
• OPC/DDE сервер
• Податочни табели 120 kB RAM 64 kB Flash
• 12 независни самоприлагодувачки PID раскрсници

HMI

• графички дисплеј 128 x 64 пиксели (V230)
• графички дисплеј 240 X 64 пиксели (V260)
• графички дисплеј 320 X 240 пиксели (4.7" V280, 5.7" V290)
• Touchscreen FSTN LCD (V280, V290)
• 5,7'' Touchschreen дисплеј во боја (V570)
• текстуални пораки до 8 редови X 22 знаци за (V230),
• текстуални пораки до 8 реда X 40 знаци за (V260)
• до 255 можности за уредување на дисплејот
• 24 варијабли по дисплеј; 150 пораки/слики може да биде придружено на секоја варијабла


Производители