Прецизност. Лојалност во екстремни услови на експлоатација. Добар дизајн. => Врвен калитет.

Компанијата Типтех Скопје застапува и дистрибуира индустриски електромеханички компненти и ситеми. Со целата застапничка програма ги покриваме потребите за автоматизација во сите области на индустријата: машини за обработка на метали, роботи, производни и транспортни ленти и ситеми, хемиска, прехрамбена, дрвна, индустријата за производство на хартија, индустријата од облата на паркирање и др.

Покрај продажбата, основна задача и цел на компанијата е, пред се, што подобра техничка поддршка и советување, кое се темели на искуството кое е стекнато преку обука кај производителите на опремата која ја застапуваме.

Продажна Програма (PDF)

Производители