Leuze Lumiflex е фирма специјализирана за производство на сигурносни оптички уреди наменети за заштита на луѓе од повреда на работно место како и прекинувачки оптички завеси. Сигурносните уреди се применуваат на сите места каде може да дојде до повреда. сите уреди се направени во склад со најакѕуелните европски сигурносни прописи. Преземете ја “Machine safety“ броурата:
- кои се сигурносните прописи актуели во ЕУ и како се класифицираат
- Како се врши категоризација на опасните места
- Како се селектира одговарачкиот сигурносен уред
- Како се врши монтажа на сигурносни уреди
- Како се пресметува сигурносна оддалеченост
- то е тоа позитивен мод на монтирање

Документација Големина Преземи
Преглед на програмата - каталог 6.47 MB
Документација Големина Преземи
Machine safety во ЕУ - брошура 561 KB

SINGLE BEAM заштитни фотосензори. Категорија 2. Предавател-приемник или специјална варијанта на ласерски сензор со рефлектор. Работата на сензорот ја контролира сигурносен релејен модул кој, на пример TNT 35.

ROTO SCAN - RS4. Ласерски скенер на простор. Категорија 3. Софтверски се дефинира обликот на просторот кој сакаме RS да го покрива. Доколку било што го повреди тој простор RS дава излез кој се води на сигурносниот релејен модул.
TNT 35. Сигурносен релејен модул Категорија 2. Наменет за работа со single-beam или multiple light beam уреди. Можно е да се поврзат до 6 парови приемник-предавател редно на еден TNT модул.
MSI-SR2. Сигурносен модул во категорија 4 - со сигурносни завеси или сензори од категорија 2, 3, или 4, Emergency
stop тастери. Може да има разни додатни функции како start/restart interlock....
Документација Големина Преземи
Компакт завеса - брошура 1.52 MB
Компакт завеса - комплетно упатство 2.46 MB
Konturflex мерна завеса - брошура 2.10 MB
Konturflex мерна завеса - комплетно упатство 821 KB
SOLID-2 - брошура 332 KB
SOLID-2 - комплетно упатство 2.85 MB
SOLID-4 - брошура 375 KB
SOLID-4 - комплетно упатство 4.01 MB
ROBUST - брошура 86 KB
ROBUST - категорија 2 - комплетно упатство 5.82 MB
ROBUST - категорија 4 - комплетно упатство 1.45 MB

Производители